Roelof Tippe grond- en straatwerk

Grondwerk

Om een kwalitatief goede riolering of bestrating aan te leggen is de ondergrond van groot belang.

 

Wij kunnen voor u het ontgraven, vervoeren, aanvullen en verdichten van zand en grond verzorgen.

Ook verzorgen wij voor u graag het opruimen van groen en kleine bebouwing.

Wij beschikken hiervoor over verschillende eigen machines.